Nieuws van de Jeltingalaan 82

Er is de afgelopen maand weer veel werk verzet. In de vorige update hebben jullie daar iets van gezien. Wat daarna nog gedaan is, vinden jullie hieronder.

De wand is (af)geverfd

De verwarming ligt erin!

En de nieuwe vloer is aangebracht!

Met grote dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt!

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als algemeen

Update 31 mei

Mei was een maand van meevallers en successen: via Siemon Lautenbach kunnen we een biljart krijgen en via Romke Hoekstra krijgen we een nieuw geavanceerd koffiezetapparaat.
Van de Rabobank ontvangen we een cheque van € 1500,-.

En Symen van der Berg maakt op 29 mei een serie van maar liefst 104 punten.

NLdoet komt in actie:

Afgelopen vrijdag en zaterdag (27 en 28 mei) zijn vrijwilligers keihard aan het werk geweest bij onze toekomstige locatie. Er zijn voorbereidingen getroffen om parkeerplaatsen voor mindervaliden aan te leggen. Naast het opruimen van het terrein is er verlichting op het terrein bij de ingang geplaatst.

Ook zijn vrijwilligers aan de slag geweest om de oude coating van de zuidgevel te verwijderen. Deze coating is geheel verweerd en moet vervangen worden.

De vrijwilligers hebben laten weten dat zij het niet bij deze dagen zullen laten en dat zij nog wel meer willen doen.

En ook binnen staat het werk niet stil. De vloeren zijn in no time geïsoleerd.

3 juni:

De warmtepomp en het ventilatiesysteem zijn aangebracht.

En er wordt ondanks de hitte stevig doorgeverfd.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als algemeen

Update 20 mei

En weer is er een maand keihard gewerkt aan ons nieuwe onderkomen.
Nu we er vrijwel zeker van zijn dat Herbranda ons binnen afzienbare tijd niet meer ter beschikking zal staan, is het des te meer zaak dat we ons voor de volle 100% inzetten om deze nieuwe biljartzaal tot een succes te maken.
Binnenkort zal de bouwcommissie jullie op de hoogte stellen van de voortgang en aan hen die daartoe in staat zijn vragen ook hun handen uit de mouwen te steken.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als algemeen

Update 20 april

Er zijn volkomen terecht feestvlaggetjes aangebracht. Er is de afgelopen maand weer keihard gewerkt. Water- en elektriciteitsleidingen zijn aangebracht. Het ventilatiesysteem zit erin. De keuken- en de toiletruimte zijn aangebracht. De hal is zichtbaar. De afwerking kan beginnen. Vandaag zijn de eerste gipsplaten aangebracht.

Op dit moment is er behoefte aan schilders. Belangstelling, geef je via de e-mail op bij Jan Groeneweg.

Er moet nog veel gedaan worden, maar er is in heel korte tijd door heel weinig mensen al heel veel werk gedaan. 

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als algemeen

Update 23 maart

Er wordt (nog steeds) ongelooflijk hard gewerkt aan de Jeltingalaan 82. Langzaam, maar zeker wordt duidelijk hoe de zaal er uiteindelijk uit zal gaan zien.

De leden die met name heel veel werk verzetten en verzet hebben, zijn: Albert Bosma, Theunis Faber, Jan Geertsma, Jan Groeneweg, Eit Jongsma, Meine Kempenaar, Simon Lautenbach, Symen van der Berg, Ale Meerstra en Lammert Oldenburger. Onder leiding van de laatste zal het ‘buitengebeuren’ (verlichting, het realiseren van invalidenparkeerplaatsen, e.d.) ter hand worden genomen.

Iedereen, die dat wil kan een kijkje komen nemen, als we maar niet met z’n allen tegelijk komen.

Nieuwe toiletten
Een idee van hoe de hal eruit komt te zien
Aansluiting op het riool

 

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als algemeen