Categorieën
algemeen

Allerlaatste bericht over de Jeltingalaan

Ons nieuwe gebouw heeft door middel van een prijsvraag zijn naam gekregen:
’t Krythûs, met dank aan de organisator van de prijsvraag, René Keet, en aan de bedenker van de naam, Roel Timmermans, die daarmee deze taart won.

Afgelopen maandag (6 december) heeft de verhuizing van de biljarts plaatsgevonden. Op spectaculaire en professionele wijze werden de leiplaten door een vorkheftruck met ‘chauffeur’ van MINCO via het raam naar beneden getild.

En toen was Herbranda leeg!

En raakte ‘t Krythûs vol.

We gaan op dinsdag 18 januari weer van start met de competitie. Op dinsdag- en donderdagavond kan er “vrij” gebiljart worden

Veel meer foto’s vind je op  Foto’s van Hielke Boorsma

Categorieën
algemeen

Laatste update van en over de Jeltingalaan

Dit is het laatste bericht over de vorderingen aan de Jeltingalaan: de verhuizing heeft immers donderdag 25 november plaatsgevonden.
Er waren bij die verhuizing heel wat vrijwilligers aanwezig, die in een rap tempo de zaal hebben leeggehaald. Om 12.00 uur stond / lag alles aan de Jeltingalaan, behalve de lampen, het laminaat en de biljarts.

Aan de Jeltinga is er in de afgelopen maand weer heel wat werk verzet en waren er wat bijzondere verrassingen: we kregen zomaar € 750,- van de Fonteinkerk. De inbraak in ons gebouw vond de kaartclub van de kerk reden genoeg om hun goede-doelen-potje aan te spreken.
We ontvingen van verschillende kanten giften. Een aantal daarvan staat in de vorige update vermeld. Daarnaast ontvingen we giften van een broer van Jan Groeneweg, van een nieuw lid in groep A, Auke Smid, van Louw de Winter, van ene Y. Bloemhof en een zeer royale van ons lid van verdienste, Wim Meijer.

Inmiddels hebben we internet (en WIFI), heeft onze nieuwe zaal een geavanceerd audio-systeem, waarvan de 8 speakers door Albert en Meine in het plafond zijn verwerkt en heeft de stamtafel een plek gekregen met daarboven een paar chique industriële lampen.

Een zwager van Albert heeft alle deuren in één dag aangebracht.
Albert en Meine hebben de beschadigde voordeur gerepareerd.

En ze hebben bescherming aangebracht tegen al te enthousiaste parkeerders.
Roel Groenbroek heeft ons toekomstige fietsenhok opnieuw betegeld. In het fietsenhok is rekening gehouden met e-bikers: je kunt je accu daar opladen, met dank aan Albert.

Deze opsomming is uiteraard niet volledig. Voor degenen die dat nog niet gedaan hebben: kom eens een kijkje nemen; veel tijd heb je niet meer, want over een paar weken gaan we hier biljarten.

 

Categorieën
algemeen

12 oktober

En weer is er van alles gebeurd. Voornamelijk goed nieuws, maar ook tegenslag: op 3 oktober is er ingebroken en is onze splinternieuwe voordeur enstig beschadigd. Er is wat gereedschap gestolen, een reciprozaag (van de club) een dure schroefboormachine (van Meine), een soundbar (van Jos) en raar maar waar: oude schildersschoenen en een verfshirt en 4 pakken koffie.

De schade

Maar er is veel meer goed nieuws: het plafond zit erin. Albert heeft de lichtbakken in het plafond verplaatst, zodat ze straks niet in de weg zitten voor de biljartlampen. Hij heeft ook de ventilatieroosters aangebracht. Zodat het ventilatiesysteem in werking kon worden gesteld. Onze complimenten; alweer!

Voor de lichtstrips zijn planken aangebracht, zodat er sfeerverlichting ontstond. De foto doet geen recht aan het effect dat die verlichting heeft.
De keuken is door Romke Hoekstra geplaatst, afgewerkt met tegels. Albert heeft het water aangesloten. De keuken en de hal zijn gesausd en de saus is voorzien van een parketlaklaag om vet en vuil gemakkelijker te kunnen verwijderen. Dat gaan we ook doen in de zaal.

Gisteren is de gemeente begonnen met (een deel van) de bestrating en heeft die vandaag afgemaakt.

Vandaag is de vloerbedekking aangebracht. En alweer doen de foto’s geen recht aan hoe het er uit ziet.

Jan Groeneweg heeft naar aanleiding van de inbraak een artikel geschreven voor de regionale pers. Al snel kwamen er reacties; een verkorte versie op Wâldnet en een telefoontje van RTVnoord.
Het artikel op Wâldnet zorgde ook weer voor reacties. Een daarvan met een oproep om geld voor ons in te zamelen. Daar heeft tot nog toe een persoon positief op gereageerd met een gift van € 20,-. Installatiebedrijf Van Seggeren gaat ons ‘sponsoren’ met € 500,- en Enitor geeft ons, zonder een tegenprestatie te vragen, € 1500,-.
Mogelijk heeft Jan Groeneweg nog een manier gevonden om een mooi bedrag bij de gemeente los te peuteren. En dat alles op één dag.

Categorieën
algemeen

Nieuws van de Jeltingalaan

Er is weer heel wat gebeurd. Er is (sfeer)verlichting in de zaal. De toiletruimte, de hal, de keuken, het keukenblok hebben alle verlichting gekregen. De lantaarns buiten hebben werkende verlichting. Er is een buitenlamp aangebracht. En lang niet alles ging even gemakkelijk.

Het vierde biljart is uit Heerenveen gehaald en wordt nu gereviseerd door Geert Popma.

De gemeente is serieus aan de slag gegaan met graafmachines om ‘onze’ parkeerplaats aan te leggen.

Categorieën
algemeen

Update 6 augustus

Het ziet er (op de foto’s) allemaal misschien niet zo indrukwekkend uit, maar een groot aantal mensen heeft keihard gewerkt om het geheel klaar te maken voor de afwerking. Er is meerdere keren geschuurd: alle stucwerk op wanden en plafonds moest glad worden om behangen dan wel gesaust en / of geverfd te worden. 

De kozijnen in de hal, keuken en zaal zijn geverfd evenals de kastdeuren in de hal. Alle wanden zijn voorgestreken, zodat behang en tegels makkelijker aangebracht kunnen worden en beter blijven zitten.
Albert Bosma en Meine Kempenaar, vanaf het begin de voortrekkers van de hele ‘verbouwing’, zijn ook nu voortdurend aanwezig om aanwijzingen te geven en hun eigen werkzaamheden voort te zetten dan wel af te ronden. Binnenkort komen de tegels erin, wordt de keuken geplaatst en worden de plafonds gesaust. En dan begint het echt iets moois te worden. Met bijna 100% eigen mensen bereikt!!

Zoals het er nu uitziet, kunnen we in januari Herbranda definitief vaarwel zeggen en een prachtige biljartaccomodatie  betrekken.


Alle medewerkers: hartelijk dank!

Categorieën
algemeen

Nieuws van de Jeltingalaan 82

Er is de afgelopen maand weer veel werk verzet. In de vorige update hebben jullie daar iets van gezien. Wat daarna nog gedaan is, vinden jullie hieronder.

De buitenwand is (af)geverfd

De verwarming ligt erin!

En de nieuwe vloer is aangebracht!

Met grote dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt!

Categorieën
algemeen

Update 31 mei

Mei was een maand van meevallers en successen: via Siemon Lautenbach kunnen we een biljart krijgen en via Romke Hoekstra krijgen we een nieuw geavanceerd koffiezetapparaat.
Van de Rabobank ontvangen we een cheque van € 1500,-.

En Symen van der Berg maakt op 29 mei een serie van maar liefst 104 punten.

NLdoet komt in actie:

Afgelopen vrijdag en zaterdag (27 en 28 mei) zijn vrijwilligers keihard aan het werk geweest bij onze toekomstige locatie. Er zijn voorbereidingen getroffen om parkeerplaatsen voor mindervaliden aan te leggen. Naast het opruimen van het terrein is er verlichting op het terrein bij de ingang geplaatst.

Ook zijn vrijwilligers aan de slag geweest om de oude coating van de zuidgevel te verwijderen. Deze coating is geheel verweerd en moet vervangen worden.

De vrijwilligers hebben laten weten dat zij het niet bij deze dagen zullen laten en dat zij nog wel meer willen doen.

En ook binnen staat het werk niet stil. De vloeren zijn in no time geïsoleerd.

3 juni:

De warmtepomp en het ventilatiesysteem zijn aangebracht.

En er wordt ondanks de hitte stevig doorgeverfd.

Categorieën
algemeen

Update 20 mei

En weer is er een maand keihard gewerkt aan ons nieuwe onderkomen.
Nu we er vrijwel zeker van zijn dat Herbranda ons binnen afzienbare tijd niet meer ter beschikking zal staan, is het des te meer zaak dat we ons voor de volle 100% inzetten om deze nieuwe biljartzaal tot een succes te maken.
Binnenkort zal de bouwcommissie jullie op de hoogte stellen van de voortgang en aan hen die daartoe in staat zijn vragen ook hun handen uit de mouwen te steken.

Categorieën
algemeen

Update 20 april

Er zijn volkomen terecht feestvlaggetjes aangebracht. Er is de afgelopen maand weer keihard gewerkt. Water- en elektriciteitsleidingen zijn aangebracht. Het ventilatiesysteem zit erin. De keuken- en de toiletruimte zijn aangebracht. De hal is zichtbaar. De afwerking kan beginnen. Vandaag zijn de eerste gipsplaten aangebracht.

Op dit moment is er behoefte aan schilders. Belangstelling, geef je via de e-mail op bij Jan Groeneweg.

Er moet nog veel gedaan worden, maar er is in heel korte tijd door heel weinig mensen al heel veel werk gedaan. 

Categorieën
algemeen

Update 23 maart

Er wordt (nog steeds) ongelooflijk hard gewerkt aan de Jeltingalaan 82. Langzaam, maar zeker wordt duidelijk hoe de zaal er uiteindelijk uit zal gaan zien.

De leden die met name heel veel werk verzetten en verzet hebben, zijn: Albert Bosma, Theunis Faber, Jan Geertsma, Jan Groeneweg, Eit Jongsma, Meine Kempenaar, Simon Lautenbach, Symen van der Berg, Ale Meerstra en Lammert Oldenburger. Onder leiding van de laatste zal het ‘buitengebeuren’ (verlichting, het realiseren van invalidenparkeerplaatsen, e.d.) ter hand worden genomen.

Iedereen, die dat wil kan een kijkje komen nemen, als we maar niet met z’n allen tegelijk komen.

Nieuwe toiletten
Een idee van hoe de hal eruit komt te zien
Aansluiting op het riool