Categorieën
algemeen

Update 23 maart

Er wordt (nog steeds) ongelooflijk hard gewerkt aan de Jeltingalaan 82. Langzaam, maar zeker wordt duidelijk hoe de zaal er uiteindelijk uit zal gaan zien.

De leden die met name heel veel werk verzetten en verzet hebben, zijn: Albert Bosma, Theunis Faber, Jan Geertsma, Jan Groeneweg, Eit Jongsma, Meine Kempenaar, Simon Lautenbach, Symen van der Berg, Ale Meerstra en Lammert Oldenburger. Onder leiding van de laatste zal het ‘buitengebeuren’ (verlichting, het realiseren van invalidenparkeerplaatsen, e.d.) ter hand worden genomen.

Iedereen, die dat wil kan een kijkje komen nemen, als we maar niet met z’n allen tegelijk komen.

Nieuwe toiletten
Een idee van hoe de hal eruit komt te zien
Aansluiting op het riool