Contact

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Naam Functie Telefoonnummer
J.M. Groeneweg voorzitter 0512-351628
J. Hiddema secretaris 0511-541058 
J. Kemps penningmeester 06-11191245
H. v. Veenendaal alg. adjunct 06-20635041
J. de Haan wedstrijdleider 0511-542774

 

Bezoekadres

Biljartvereniging 55+
Herbranda 1
9285 NR Buitenpost

Postadres

Biljartvereniging 55+

J. Hiddema
De Ring 15
9285 SX Buitenpost

Bankrekeningnummer Biljartclub 55+: NL23RABO 0114 4676 92 t.n.v. Penningmeester Biljartclub55+

Kaart