Categorieën
algemeen

Update 6 augustus

Het ziet er (op de foto’s) allemaal misschien niet zo indrukwekkend uit, maar een groot aantal mensen heeft keihard gewerkt om het geheel klaar te maken voor de afwerking. Er is meerdere keren geschuurd: alle stucwerk op wanden en plafonds moest glad worden om behangen dan wel gesaust en / of geverfd te worden. 

De kozijnen in de hal, keuken en zaal zijn geverfd evenals de kastdeuren in de hal. Alle wanden zijn voorgestreken, zodat behang en tegels makkelijker aangebracht kunnen worden en beter blijven zitten.
Albert Bosma en Meine Kempenaar, vanaf het begin de voortrekkers van de hele ‘verbouwing’, zijn ook nu voortdurend aanwezig om aanwijzingen te geven en hun eigen werkzaamheden voort te zetten dan wel af te ronden. Binnenkort komen de tegels erin, wordt de keuken geplaatst en worden de plafonds gesaust. En dan begint het echt iets moois te worden. Met bijna 100% eigen mensen bereikt!!

Zoals het er nu uitziet, kunnen we in januari Herbranda definitief vaarwel zeggen en een prachtige biljartaccomodatie  betrekken.


Alle medewerkers: hartelijk dank!

Categorieën
algemeen

Nieuws van de Jeltingalaan 82

Er is de afgelopen maand weer veel werk verzet. In de vorige update hebben jullie daar iets van gezien. Wat daarna nog gedaan is, vinden jullie hieronder.

De buitenwand is (af)geverfd

De verwarming ligt erin!

En de nieuwe vloer is aangebracht!

Met grote dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt!

Categorieën
algemeen

Update 31 mei

Mei was een maand van meevallers en successen: via Siemon Lautenbach kunnen we een biljart krijgen en via Romke Hoekstra krijgen we een nieuw geavanceerd koffiezetapparaat.
Van de Rabobank ontvangen we een cheque van € 1500,-.

En Symen van der Berg maakt op 29 mei een serie van maar liefst 104 punten.

NLdoet komt in actie:

Afgelopen vrijdag en zaterdag (27 en 28 mei) zijn vrijwilligers keihard aan het werk geweest bij onze toekomstige locatie. Er zijn voorbereidingen getroffen om parkeerplaatsen voor mindervaliden aan te leggen. Naast het opruimen van het terrein is er verlichting op het terrein bij de ingang geplaatst.

Ook zijn vrijwilligers aan de slag geweest om de oude coating van de zuidgevel te verwijderen. Deze coating is geheel verweerd en moet vervangen worden.

De vrijwilligers hebben laten weten dat zij het niet bij deze dagen zullen laten en dat zij nog wel meer willen doen.

En ook binnen staat het werk niet stil. De vloeren zijn in no time geïsoleerd.

3 juni:

De warmtepomp en het ventilatiesysteem zijn aangebracht.

En er wordt ondanks de hitte stevig doorgeverfd.

Categorieën
algemeen

Update 20 mei

En weer is er een maand keihard gewerkt aan ons nieuwe onderkomen.
Nu we er vrijwel zeker van zijn dat Herbranda ons binnen afzienbare tijd niet meer ter beschikking zal staan, is het des te meer zaak dat we ons voor de volle 100% inzetten om deze nieuwe biljartzaal tot een succes te maken.
Binnenkort zal de bouwcommissie jullie op de hoogte stellen van de voortgang en aan hen die daartoe in staat zijn vragen ook hun handen uit de mouwen te steken.

Categorieën
algemeen

Update 20 april

Er zijn volkomen terecht feestvlaggetjes aangebracht. Er is de afgelopen maand weer keihard gewerkt. Water- en elektriciteitsleidingen zijn aangebracht. Het ventilatiesysteem zit erin. De keuken- en de toiletruimte zijn aangebracht. De hal is zichtbaar. De afwerking kan beginnen. Vandaag zijn de eerste gipsplaten aangebracht.

Op dit moment is er behoefte aan schilders. Belangstelling, geef je via de e-mail op bij Jan Groeneweg.

Er moet nog veel gedaan worden, maar er is in heel korte tijd door heel weinig mensen al heel veel werk gedaan. 

Categorieën
algemeen

Update 23 maart

Er wordt (nog steeds) ongelooflijk hard gewerkt aan de Jeltingalaan 82. Langzaam, maar zeker wordt duidelijk hoe de zaal er uiteindelijk uit zal gaan zien.

De leden die met name heel veel werk verzetten en verzet hebben, zijn: Albert Bosma, Theunis Faber, Jan Geertsma, Jan Groeneweg, Eit Jongsma, Meine Kempenaar, Simon Lautenbach, Symen van der Berg, Ale Meerstra en Lammert Oldenburger. Onder leiding van de laatste zal het ‘buitengebeuren’ (verlichting, het realiseren van invalidenparkeerplaatsen, e.d.) ter hand worden genomen.

Iedereen, die dat wil kan een kijkje komen nemen, als we maar niet met z’n allen tegelijk komen.

Nieuwe toiletten
Een idee van hoe de hal eruit komt te zien
Aansluiting op het riool

 

Categorieën
algemeen

Update verbouwing 14 februari

De bouwers liggen volledig op stoom .Het dak en de wanden zijn nu volledig geïsoleerd met 10cm dikke pir plaat, om er straks warm bij te kunnen zitten…

Categorieën
algemeen

update nieuwe biljartzaal…

In de eerste plaats hopen wij natuurlijk dat het goed met jullie allen gaat!

Verder is het alweer enige tijd geleden dat jullie iets van ons gehoord hebben over de voortgang van werkzaamheden aan ons nieuwe gebouw.
Er is al heel wat werk verricht:
-Er is en nieuwe ingang gemaakt,
-Er is een keuken gekocht op marktplaats,
-Het plafond is geheel verwijderd,
-De verwarming is eruit gehaald en verkocht,
-Al het oude ijzer is verkocht,
-De stroom leidingen zijn verwijderd,
-De dubbele deuren van de zaal zijn niet meer nodig en zijn verwijderd
-Alle niet bruikbare spullen zijn afgevoerd naar de stort.
-Er is 660m2 PIR-plaat van 10 cm. dikte besteld, dit wordt in partijen afgeleverd. Inmiddels is begonnen met het dak te isoleren en zijn er al 8 vakken gevuld met PIR-plaat (er moeten in de zaal nog 24 vakken gedaan worden). Volgende week komt er een hogere steiger, zodat ook de overige vakken geïsoleerd kunnen worden.
De bouwcommissie is, samen met een aantal andere leden, steeds in touw om er iets moois van te maken. Het werk gebeurt op dit moment steeds door een klein groepje, anders loop je elkaar in de weg, ook in verband met de Corona is dat beter. Door verschillende mensen is aangeboden om te helpen. GEWELDIG!!! Maar, dat hoeft nu nog niet, die tijd komt nog wel! Wij hopen dan ook dat jullie dan ook spontaan paraat zullen staan zodat wij straks onze intrek kunnen nemen in een gebouw dat wij voornamelijk gezamenlijk tot stand hebben gebracht!

Bijgaande foto’s geven vast wel een goede indruk van het gedane werk!

Namens het bestuur,
Jan Groeneweg, voorzitter

Categorieën
algemeen

van start!!!

overbodig spul naar de stort

De eerste schermutselingen waren er al voor de aankoop .Dat hebben jullie waarschijnlijk al meegekregen, en dateren al van 16 november. Een grote schoonmaakbeurt van buiten en weer werkzaam maken van de water afvoeren ,en dat kon je zien!!! .Maar na de aankoop kon de bouw commissie eindelijk over van plannen maken  tekenen  en voorbereiden  , naar echte doel ……..Het verbouwen van kale  muziek oefen ruimte naar een echte biljartzaal .

De eerste maandag in 2021 stond gepland als start en de bouwcommissie is met frisse moed gestart . Er is begonnen met het opruimen van de aanwezige spullen  in het gebouw  .Er is een schifting gemaakt in spullen die nog bruikbaar zijn voor ons en dingen die rijpt waren voor het stort en er zijn enkele dingen verkocht .Ook zijn er al voorbereidingen  getroffen om een nieuwe ingang te realiseren . De oude verwarming is verwijderd en wat niet bruikbaar is af gevoerd naar de oud ijzer boer ,wat nog een leuke zakcent opbracht. Het oude systeem plafond is al gedeeltelijk verwijderd. Dus het ziet er al heel anders uit van binnen.verbouw tekening

Mocht u geïnteresseerd zijn loop “Coronna proof” even langs….

 

 

Categorieën
algemeen

Aankoop nieuw onderkomen een feit

voorzitter Jan Groenwegen ondertekent koopacte

Het heeft enige tijd geduurd voordat alles goed geregeld was maar vorige week, 24 december 2020, is de koopacte ondertekend voor het nieuwe onderkomen van de club aan de Jeltingalaan 82 in Buitenpost.
En nu is het dus zover: het gebouw is gekocht, het werk kan beginnen.
In kleine groepjes, op anderhalve meter afstand, want Corona is nog steeds onder ons.